Dark-Background
WhatsApp Image 2022-08-16 at 21.05_edited.jpg

Illuminati
Kriz Masası

Konferansımızın tek Türkçe kriz komitesi olan ‘’İlluminati Kriz Masası’’ tamamı krizler ile ilerleyen işleyişe sahip bir komitedir. Bu komite içerisinde delegeler ‘’İlluminati’’ olarak adlandırılan hiyerarşik bir düzene sahip, Dünya'yı yöneten gizli bir örgütün, yeni dünya düzeni projelerinin karar ve uygulama aşamasında rol oynayacak. Her bir delege; ünlü üyeleri, siyasi üyeleri ve ünlü iş adamlarını temsil edecektir. Bu komiteye katılan delegeler İşleyiş içerisinde ‘’Tepe’’ adı verilen hiyerarşinin en üst kısmında yer alan isimleri gizli tutulan bir topluluktan gelecek görevleri ve duyuruları tartışıp çözümlemeye çalışmakla görevlidirler. Bu özel kriz komitesi için heyecanlanmakta haklısınız çünkü sizi nelerin beklediğini ‘’Tepe’’ dışında kimse bilmiyor…